ACS Registrars Denmark

ACS Registrars Denmark er en selvstændig virksomhed, der udfører certificeringsopgaver i Danmark, Grønland, Sverige og Norge på vegne af ACS Registrars Ltd.

ACS Registrars Ltd, der har hovedkontor i Birmingham i England, er akkrediteret af UKAS. Læs mere om ACS Registrars Ltd på www.acsregistrars.com.

Samtidig med certificeringsopgaver tilbyder ACS Registrars Denmark hjælp til gennemførelse af interne audit og leverandør audit. ACS Gruppen udlåner vores auditorer til vores samarbejdsparter – herunder også til ACS Registrars Denmark, så alle der igennem sikres den størst mulige kompetenceudvikling og værdiforøgelse. Samtidig øger vi vores egne og vore samarbejdsparters gensidige forståelse for kundernes samlede behov.

Som certificeringsorgan er ACS Registrars underlagt en række krav i forhold til interessekonflikter, upartiskhed og dokumenterede kompetencer. ACS Registrars Denmark er naturligvis underlagt disse krav. Vi ligger derfor stor vægt på, at det kompetencesamarbejde vi hos ACS Gruppen har med ACS Registrars Denmark og øvrige samarbejdsparter, sker i overensstemmelse med disse krav.

Læs mere om certificering af ledelsessystemer gennem ACS Registrars på www.acsregistrars.dk