Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøledelse er et særligt indsatsområde, som gennem proaktiv ledelse øger sikkerheden for, at virksomheden lever op til arbejdsmiljøkrav, egen arbejdsmiljøpolitik og fastsatte mål gennem objektivt begrundede tiltag.

At fokusere på arbejdsmiljøet er ikke ukendt. De fleste lande har forskellige krav til arbejdsmiljøet, som eksempelvis arbejdsmiljøloven (LBK1072/2010 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø med seneste ændringer jfr. lov nr. 597/2011), eller Arbejdsmiljøbekendtgørelsen om arbejdsmiljø ombord i luftfartøjer. Sådanne myndighedskrav, og virksomhedens fokus på specifik opfyldelse af disse krav, giver dog sjældent den målrettede værdiskabelser for virksomhederne, der kunne ønskes.

Generelt er der dog en stigende ledelsesfokus på, at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø. Ved at sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, funderet i et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, skabes motivation og medarbejdertilfredshed. Virksomheden opnår, økonomiske besparelser gennem minimering af sygefravær, færre arbejdsulykker og større produktivitet.

Ved indførelse af arbejdsmiljøledelse minimeres de arbejdsmiljømæssige risici. Virksomhedens image og produktivitet vil ofte forbedres og virksomheden øger muligheden for at fastholde kvalificerede medarbejdere. Samtidig sikres et godt grundlag for efterlevelse af gældende myndighedskrav på arbejdsmiljøområdet.

At fokuser på arbejdsmiljøledelse og implementere et ledelsessystem efter OHSAS18001 giver både god mening og kan samtidig være en rigtig god forretning. Standarden er international anerkendt. Virksomheden kan certificeres efter standarden, hvilket i Danmark kan give ekstra fordele ved en samtidig certificering efter bekendtgørelse 923 af 2001 (Bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem).

Desuden vil et arbejdsmiljøledelsessystem opbygget efter OHSAS 18001, med stor fordel og ret enkelt kunne kombineres med andre ledelsessystemer inden for ISO. (Integreret ledelsessystem)

ISO18001 Arbejdsmiljøledelsessystem

Standarden for arbejdsmiljøledelse er opbygget efter sammen grundlæggede principper og med stort set samme struktur som ISO-standarden for miljøledelse (ISO14001). Samtidig kan OHSAS18001 direkte integreres med ISO-standarden for Kvalitetsledelse (ISO9001), hvilket gør det meget overskueligt at udvikle og implementere flere standarder i et samlet ledelsessystem. Man kan derfor også med stor fordel indtænke denne mulighed, hvis man vælger at indføre et elektronisk system til understøttelse af sit ledelsessystem.

Arbejdsmiljøledelsesstandarden tager afsæt i virksomhedens fastsatte politik for arbejdsmiljø, og fokuserer på at minimere risici for negative arbejdsmiljøhændelser og -påvirkninger. Ledelsessystemet sikrer kontinuerlig fokus på risici og giver virksomhedens ledelse værktøjer til at foretage objektive beslutninger om tiltag for at minimering af disse risici. Dermed sikres et godt arbejdsmiljø, øget produktiviteten, og der skabes grundlag for forbedret image og økonomisk bundlinje.