Forretningspolitik

ACS Gruppens forretningspolitik omfatter en generel politik, samt en række målsætninger inden for hvert af de forretnings- eller aktivitetsområder ACS Gruppen dækker.

Vores forretningspolitik – og de til enhver tid fastsatte målsætninger – er forankret i værdierne troværdighed, loyalitet, samarbejde og helhedssyn. Disse værdier danner grundelementet for ACS Gruppen såvel internt som med eksterne samarbejdsparter. Disse værdier er samtidig de bærende elementer i ACS Gruppens samarbejde med vores kunder.

Det er ACS Gruppens politik, at alle ydelser – der understøttes af interne kompetencer eller gennem samarbejdsparter – til enhver tid er afstemt med kundernes krav og forventninger, og de leverede resultater lever op til disse krav og forventninger.

Alle forretningsområder ingen for ACS Gruppen skal varetages under hensyntagen til specifikke myndighedskrav, anvendte standarder og andre krav fastsat af kunderne.

Inden for alle aktivitetsområder søges en løbende udveksling af erfaringer under hensyntagen til de aftalte værdier, således at denne viden løbende anvendes til værdiskabende forbedringer på tværs af forretningsområderne, og de ydelser kunderne tilbydes inden for ACS Gruppen.

Inden for alle forretningsområder anser vi vores ydelser som en del af et samarbejde med kunderne. Dette gælder også for ACS Registrars Denmark, der varetager certificeringsområdet, idet kunden med rette skal kunne forvente værdiskabende auditeringer. I vores samarbejde med kunderne tilstræber vi en samarbejde ud over den enkelte ydelse, således at vores kunder både kan bidrage til og drage nytte af det netværk, der skabes gennem ACS Gruppen.