Kvalitet

Ledelse handler om at styre og udvikle virksomheden på en hensigtsmæssig og effektiv måde, så man opnår de mål man har sat sig. Kvalitetsledelse handler om at forøge sikkerheden for at nå virksomhedens strategier og mål gennem objektivt begrundede indsatser og løbende fokus på værdiskabelse, der kan understøtte fremtidige strategiske mål for virksomheden.

At implementere et kvalitetsledelsessystem giver ganske enkelt god mening. Om man så vælger at tage udgangspunkt i fx Business Excellence modellen, eller man tager udgangspunkt i ISO9001 (Kvalitetsledelse) er ikke afgørende.

Mange vælger ISO-standarden for kvalitetsledelse – dels fordi standarden er forholdsvis overskuelig, international anerkendt og dels fordi virksomheden kan certificeres efter standarden. Desuden kan et ledelsessystem opbygget efter ISO9001, ret enkelt kombineres med andre ledelsessystemer inden for ISO. (Integrerede ledelsessystemer)

At udvikle og implementere et kvalitetsledelsessystem, eller puste nyt liv i det eksisterende kvalitetsstyringssystem, kan være begrundet i mange forhold. Det kan være et krav fra kunderne, et myndighedskrav, en hensigtsmæssig løsning for at kunne dokumentere virksomhedens efterlevelse af krav, eller en erkendelse af behov.

Uanset baggrunden er det vigtigt at arbejde med kvalitetsledelse, da kvalitet ofte er afgørende for kundernes tilfredshed, og dermed virksomhedens evne til at opfylde de overordnede strategiske mål.

ISO 9001 Kvalitetsledelsessystem

Standarden er ”kendt” af mange, men paradoksalt nok ofte helt misforstået. Standarden handler ikke om papirer, der beskriver produktionsprocesser – men om ledelse. Alt for mange taler stadig om styring af produktionsdokumentation, manglende sammenhæng med strategier og mål, eller krav om dokumentation for dokumentationens skyld. Det kan ikke være mere forkert!

Kvalitetsledelsesstandarden ISO9001 behandler implicit de 8 ledelsesprincipper og baseres på Plan-Do- Check-Act modellen. ISO9001 tager helt grundlæggende udgangspunkt i virksomhedens evne til at opfylde egne strategier og mål, med fokus på kontinuerlig værdiskabelse gennem objektive beslutninger om forbedring og optimering af virksomheden processer og processammenhænge. Dét giver mening.

Læs mere om kvalitetsledelse og de 8 ledelsesprincipper her.

Kontakt ACS Gruppen og lad os give et bud på hvordan vi og vores kompetente samarbejdsparter kan hjælpe dig til at skabe værdi og øget kundetilfredshed med udgangspunkt i kvalitetsledelse.