Ledelsessystemer

Virksomhederne og virksomhedernes ledelse stilles over for stadig større krav fra såvel kunder som myndigheder. Effektivitet, kompetenceudvikling og dokumenteret fokus på kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og informationssikkerhed er blandt disse krav.

ACS Gruppen hjælper virksomheder med at skabe værditilvækst gennem uddannelse og optimering af forretningsprocesser, og ved implementering eller udvikling af egnede og effektive ledelsessystemer. Vi tilbyder desuden rådgivning om og support til implementering af relevante, effektive og prisbevidst software til ledelsessystemer.

Der er stor forskel på, om du skal bruge rådgivning eller konsulentydelser til optimering af virksomhedens organisation eller processtruktur, opbygning eller forbedring af ledelsessystemer, uddannelse, rådgivning eller hjælp til implementering af software.

ACS Gruppen og vores samarbejdsparter understøtte alle områderne, og har fokus på at afstemme kundernes forventninger, behov og krav, så kunderne får den rigtige løsning, til den rigtige pris.

I ACS gruppen har vi særligt fokus på 4 ledelsesstandarder inden for ISO:

  • ISO9001 Kvalitetsledelse
  • ISO14001 Miljøledelse
  • OHSAS18001 Arbejdsmiljøledelse
  • ISO27001 Ledelsessystem for informationssikkerhed

Læs mere om de 4 ledelsesstandarder under menupunktet Standarder.

Alle 4 ledelsesstander er certificeringsstandarder – dvs. ved en effektiv implementering af ledelsessystemet er det muligt at få en certificering, der bekræfter, at man lever op til kravene i pågældende standard. Disse ledelsesstandarder kan i dag med fordel anvendes samtidig og implementeres i integrerede ledelsessystemer.

Læs også vores forklaring om de 8 ledelsesprincippers sammenhæng til ISO9001:2008 her.

Kontakt ACS Gruppen og lad os give et bud på hvordan vi, og vores kompetente samarbejdsparter, kan hjælpe dig til at skabe værdi gennem øget fokus på virksomhedens kvalitet, miljø, arbejdsmiljø eller informationssikkerhed, og implementering af et ledelsessystem, eller integreret ledelsessystem efter ISO-standarderne ISO9001, ISO14001, ISO27001, samt OHSAS18001.

Certificering

Kontakt ACS Registrars Denmark hvis du vil vide mere om certificering af virksomhedens ledelsessystem(er), have et tilbud på certificering eller overtagelse af eksisterende certificering af virksomhedens ledelsessystem(er). Se mere under hovedmenupunktet “Certificering”.