Målsætninger

Det er ACS Gruppens generelle målsætning, at kunne tilbyde vores kunder et bredt spektrum af relevante ydelser af høj kvalitet til meget konkurrencedygtige priser. Vores kunder skal oplever ACS Gruppen som den innovative partner, der proaktivt er på forkant med udviklingen, og forstår kundernes behov for værdiskabelse.

ACS Gruppens og vores samarbejdsparter, skal gennem fokus på en række værdier, leve op til ACS Gruppens forretningspolitik, således at vores kunder opfatter ACS Gruppen og vores samarbejdsparter som kompetente og værdiskabende partnere, i forhold til de ydelser vi leverer.

ACS Gruppens mål

98% af ACS Gruppens direkte kunder skal opleve ACS Gruppen som en troværdig, kompetent og innovativ partner, der formår at leve op til kundernes forventninger samt egne politikker og målsætninger.

Læs mere om ACS Gruppens målsætninger for vores forretningsområderne her.