Om ISO

ISO (International Organization for Standardization) er verdens største og mest kendte udgiver af internationale standarder. Blandt de mest kendte og anvendte ISO-standarder, er de standarder, der giver vejledning i god ledelsespraksis inden for en række områder som bl.a. kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Læs mere om ISO på www.iso.org.

Ledelsesstanderne er, som det udtrykkes, forskellige gennemarbejdede modeller for hvordan virksomhedens ledelse gennem strategisk afpasset indsats sikrer en effektiv styring og kontinuerlig forbedring af virksomhedens processer inden for de relevante områder.

Flere ISO-ledelsesstandarder kan i dag med fordel anvendes samtidig og implementeres i integrerede ledelsessystemer. Læs mere om ACS gruppens anbefalinger om implementering af ledelsessystemer under Rådgivning/ledelsessystemer.

Kontakt ACS Gruppen og lad os give et bud på hvordan vi og vores kompetente samarbejdsparter kan hjælpe dig til at skabe værdi gennem øget fokus på virksomhedens kvalitet, miljø, eller informationssikkerhed, implementering af et ledelsessystem, eller integreret ledelsessystem efter ISO-standarderne ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 og ISO27001.

Kontakt ACS Registrars Denmark hvis du vil vide mere om certificering af virksomhedens ledelsessystem(er), have et tilbud på certificering eller overtagelse af eksisterende certificering.